+355 69 6066 085 info@maratonalbania.al

Half maratona e natës do të zhvillohet në rrugën e re, shëtitoren e Pogradecit. Rruga kalon buzë liqenit të bukur të Pogradecit, me start fshati karakteristik dhe i vjetër “Lin” deri në qytetin e Pogradecit.
Half maratona e natës në qytetin e Pogradecit, “Enkelana” do të jetë një sfidë e re mahnitëse për të gjithë pjesëmarësit, vizitorët e shumtë që ndodhen në qytetin e Pogradecit në muajin e nxehtë të Korrikut. Do të garohet në rrugën buzë liqenit, asfalt i sheshtë, shëtitore, një rrugë që kalon mes freskisë që ofron liqeni mahnitës i Pogradecit, aromës së luleve, pikave të shumta të furnizimit me ujë e lëngje frutash.

Half Marathon of the night  will take place on the new road , Pogradec promenade. The road passes by the beautiful lake of Pogradec, starting from the characteristic and old Lin village, to the city of Pogradec.

Half Marathon of the night “Enkelana” will be a stunning challenge for all participants and many visitors who will be in Pogradec during July. It will be running on the road by the lake, asphalt, promenade, on a road that passes through the freshness of Pogradec lake and flowers scent.