+355 69 6066 085 info@maratonalbania.al

LIGJE UDHEZIME

Regjistrimi si person juridik i Shoqatës “MARATON ALBANIA” është kryer në bazë të Ligjit nr.8788, datë 07.05.2001 ‘Për organizatat jo fitimprurëse’, si dhe Ligji nr. 8789, datë 07.05.2001 ‘Për regjistrimin e organizatave jofitimprurëse’.